FinSys

Om de werkzaamheden in het kader van het proces van een intensieve (bouw)kostenbewaking verder te vereenvoudigen en te versnellen is, tezamen met specialisten uit de praktijk, het softwarepakket FinSys voor een Windows-omgeving  ontwikkeld waarmee deze taak snel en doeltreffend kan worden uitgevoerd.

FinSys maakt het bewaken van de stichtingskosten mogelijk volgens de systematiek van het STAGG‑ rapport ‘Kostenbegeleiding vanaf de elementen-begroting’. De weergave van het financiële rapport beantwoordt aan de eisen van het Ministerie van VWS.

Als een van de belangrijkste kenmerken van het programma is de grote hoeveelheid overzichtelijke beeldscherminformatie te noemen die toegankelijk is. Elke noodzakelijke informatie is steeds op de juiste plaats voorhanden.

  • Binnen het pakket kunnen, per project, worden geregistreerd:
  • budgetten met onderbouwing en/of correcties;
  • offerten;
  • opdracht‑aanvragen  (voorgenomen opdrachten die door de opdrachtgever nog moeten worden goedgekeurd);
  • verstrekte opdrachten;
  • ontvangen rekeningen.

Offerten, opdrachten en opdrachtaanvragen worden geboekt op budgetposten voor zover het beschikbare budget dit toelaat. Overschrijdingen van het budgetbedrag kunnen onder meer worden gelegaliseerd door (een deel van) de opdracht ten laste van één of meer andere budgetposten te boeken. Hierdoor ontstaan budgettaire verschuivingen. De budgetpost waartoe de opdracht feitelijk behoort blijft steeds herkenbaar.